Stöd Naturskyddsföreningens Fågeltorn

Bidrag till underhåll av tornen:
Plusgirokonto 18 67 55-5
Swish nummer 1234137139


Torsdagen 6 juli kl 12-14
Äggplundring ett artskyddsbrott

Almedalsveckan; Tordagen den 6 juli 12.00-14.00
Thomas Birkö & Jan-Eric Hägerroth berättar om gotländska ägg funna i den stora äggsamlarhärvan.

Lokal på Campus Gotland E30: huvudentré - upp för trappan och "över" restaurangen mot biblioteket


Skrift om kalkbrytning på Gotland att köpa

 

 


Ung havsörn, Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanligare syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.