Stöd Naturskyddsföreningens Fågeltorn

Bidrag till underhåll av tornen:
Plusgirokonto 18 67 55-5
Swish nummer 1234137139


 


Skrift om kalkbrytning på Gotland att köpa

 

 


Ung havsörn, Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanligare syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.