Länk till Lilla Karlsö hemsida

Öppettider 2019:
20 maj - 18 augusti

Vid förbokning även andra tider

Båt avgår dagligen kl 09.30 från Klintehamn

Om det finns besöksunderlag avgår tur även 11.30


För att boka:

http://www.storakarlso.se