Länk till Lilla Karlsö hemsida


Resor dagligen från Klintehamn 09.30
3 juli - 13augusti

trafik även 20 maj - 18 augusti

Bokning: Stora Karlsöbokningen

Kontakta tillsynsman för info om besök med egen båt:

070-225 32 91