Program våren 2019

 

Söndag 10 mars kl. 13.00
Sista chansen att se utställningen: Vinnare och förlorare i svensk natur.

Vi tittar på utställningen tillsammans och diskuterar några av de problem som utställningen tar upp.
Plats: Fornsalen, samling i entrén kl 13.00. Entréavgift. Info: Sara Eliason 070-264 91 10.

Söndag 17 mars kl. 11.00 - 14.00
Vi bygger fågelholkar till våra småfåglar

Barn och vuxna är välkomna att snickra ihop en fågelholk.
Plats: Solbergaskolans slöjdsal Info och anmälan: Camilla Djurberg 070-550 90 34.

Årsmöte lördag 30 mars
Naturskyddsföreningen Gotland kallar till årsstämma i krets och länsförbund.

Se info på sidan 5 i Natur på Gotland.

Lördag 6 april
Klädbytardagen

Plats: Almedalsbiblioteket Inlämning av kläder utanför ingången kl. 10.30-12.00 och byte 12.30-15.00. Info: Alma Weiser 076-916 53 75.

Tisdag 9 april kl. 18.00
Medlemmarnas kväll

Vi samlas och presenterar styrelsen.
Sara berättar om de nyupptäckta isräf orna i Visby och vi tar upp andra aktuella frågor. Välkommen med frågor och idéer inför kommande året. Vi bjuder på ka. Plats: Vibble församlingshem (mittemot ICA). Info: Anncatrin 070-441 68 48.

Söndag den 21 april kl 10.00
Exkursion till Filehajdar

Vi vandrar bland blommande nipsippor i området som hotas att förstöras av den planerade kalkbrytningen. Samling vid Hejnum bygdegård. Medtag matsäck. Info: Sara Eliason 070-264 9110.

Söndag 28 april kl 11.00
Exkursion till Storhagen

Vi gör en naturvandring i det vackra naturreservatet Storhagen. Tag med matsäck. Samling vid Slite golfbanas P- plats. Info: Gunilla 070-924 70 71 och Sanna 070-795 75 55.

Onsdag 1 maj kl. 10.00
Fagning i Hörsne prästänge

Välkomna till vårt na änge för en gemensam arbetsdag. Tag med matsäck. Info: Anders Lekander 070-216 06 57

Lördag 25 maj kl. 09.00
Medlemsut ykt till Lilla Karlsö

Samling i Klintehamn vid Stora Karlsöbåten kl 9.00. Rabatterat pris. Rundvandring på Lilla Karlsö. Tag med matsäck. Åter i Klintehamn ca 15.30. Info och anmälan till Anncatrin: 070-441 68 48.

Fredag 31 maj kl. 10.00
Naturvandring vid Vitärtskällan i Fleringe.

Samling vid Hellvi Kyrka för samåkning. Vid Vitärtskällan finns väldigt få P-platser. Ansvariga: Sven Blomqvist och Charlie Wijnbladh. Anmälan per SMS till 070-839 76 87.

Onsdag 5 juni kl 19.00 - ca 21.00
Naturnatten

Vi rar världsmiljödagen med en kvällsut ykt i natur- reservatet Kallgateburg där vi tittar på guckusko och annan växtlighet. Tag med kvälls fika. Stövlar rekommenderas om våren varit blöt. Samling vid P-platsen vid Kallgateburg. Info: Sara Eliason 070-264 9110.

Söndag 9 juni kl. 10.00
Natur- och Kulturvandring i Hellvis nya naturreservat Träskvidar

Samling vid Hellvi Kyrka. Vi besöker den medeltida prästgårdsruinen och platsen för fyndet av den romerska ryttarmasken och tittar på växter och fåglar i den ängesliknande naturen i SO-delen av reservatet. Ansvariga: Lotte Nygren och Charlie Wijnbladh 070-839 76 87. Lördag 15 juni kl. 10.00 Ut ykt till Storsunds norra del Samling vid Gothem kyrka. Vi går en runda. Tag med matsäck. Info: Gunilla 070-924 70 71.