Program 2017

Naturskyddsföreningen Gotland bedriver en utåtriktad verksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar och till den gotländska allmänheten. Syftet är att sprida kunskaper om, och känsla för, den unika gotländska naturen. Ett annat syfte är att ha roligt (förstås).

Lördag 22 april kl. 10-14
Fagning i Hörsne Prästänge. Vi tror på en tidig vår så kanske är det lagom att faga änget denna dag. Annars blir det röjningsinsatser. Ta med egen matsäck. Frågor besvaras av Anders Lekander, tel. 0498-21 88 91.

Söndag 23 april kl 10
Naturvandring på Filehajdar mitt under nipsippornas vackraste blomning. Samling vid Hejnum kyrka kl 10.00. Ta gärna med fika! Info Sara Eliason tel 070-246 91 10.

Lördag 6 maj kl. 10-14
Fagning i Hörsne Prästänge. Lite av en reservdag om fagningen gått i stöpet tidigare. Kanske kan vi elda fagningshögarna som räfsats ihop innan? Annars gör vi något annat. Det finns alltid något att dona med i vårt fina änge när naturen är som vackrast och halsbandsflugsnapparen kanske hunnit fram. Ta med egen matsäck. Frågor besvaras av Anders Lekander, tel. 0498-21 88 91.

Söndag 21 maj kl 15
Fågelskådning i Stockvike. Den biologiska mång­faldens dag firar vi med skådning från vårt ny­restaurerade fågeltorn­ i Stockvike, på vägen dit ser vi också en del orkidéer. (Botaniska föreningen har en utflykt samma dag på fm i Vamlingbo naturrum, det passar bra att fortsätta med oss). Sten Wikström tel. 070-754 60 25 och Anncatrin Hjernquist tel 070-441 68 48.

Torsdagen (röd) 25 maj kl 09.30 - 15.30
Resa till Lilla Karlsö där vi vandrar en guidad runda runt ön och skådar på växter, fåglar och fossil. Föreningen betalar­ halva biljettpriset. Föranmälan krävs då platserna är begränsade. Medtag matsäck. Anncatrin Hjernquist tel 070 441 68 48 eller 0498485248@telia.com.

Söndag 4 juni kl 10.00.
Traditionsenlig Natur- & Kulturvandring i Hellvi. Närmare uppgifter kommer på hemsidan. Info Charlie Wijnbladh, 0708-39 76 87.

Måndag 5 juni kl 20 - 22 Naturnatten
Världsmiljödagen firar vi som vanligt med Naturnatten (arangemang inom Naturskyddsföreningen i hela landet). Vi samlas på P-platsen vid Lummelunda bruk. Här har vi chans att höra fågelsång och har vi tur kan vi få se fladdermöss. Vi grillar på stranden så ta med något att grilla. Info: Rickard och Ann-Christin Bernström 0707-42 36 30.

Tisdag 6 juni kl 10
Guckusko. Vi firar nationaldagen med en vandring med Sara Eliason till bestånden av guckusko i Hejnum.
Samling vid P-platsen Kallgateburgs naturreservat kl 10.00. Stövlar rekommenderas liksom fikakorg. Info Sara Eliason tel 070-264 91 10.

Torsdagen 6 juli kl 12-14
Äggplundring ett artskyddsbrott

Almedalsveckan; Tordagen den 6 juli 12.00-14.00
Thomas Birkö & Jan-Eric Hägerroth berättar om gotländska ägg funna i den stora äggsamlarhärvan.
Lokal på Campus Gotland E30: huvudentré - upp för trappan och "över" restaurangen mot biblioteket.