Program våren 2019

Onsdag 5 juni kl. 19.00–ca 21.00
Naturnatten

Samling vid P-platsen vid Kallgateburg. Vi firar världs- miljödagen med en kvällsut ykt i naturreservatet Kallgate- burg där vi tittar på guckusko och annan växtlighet. Tag med kvälls ka. Info Sara: 070-264 91 10

Söndag 9 juni kl. 10.00
Natur­ och Kulturvandring naturreservat Träskvidar

Samling vid Hellvi Kyrka. Vi besöker den medeltida prästgårdsruinen och platsen för fyndet av den romerska ryttarmasken och tittar på växter och fåglar i den ängesliknande naturen. Tag med matsäck. Ansvariga: Lotte Nygren och Charlie Wijnbladh: 070 839 76 87

Lördag 15 juni kl. 10.00
Utflykt till Storsunds norra del

Samling vid Gothem kyrka. Tag med matsäck. Info Gunilla: 070 924 70 71

Lördag 29 juni kl. 11.00
Besök i Ojnareskogen

Samling vid Bunge kyrka. Vandringen tar ca 3-4 tim. Tag med matsäck. Ansvarig Elisabeth: 070 32266 78

Tisdag 23 juli kl. 10.00
Fjärilssafari med Håkan Elmqvist

Samling vid Träffpunkt Gotland (Norr om Södra Hällarna). Tag med matsäck och om ni har håvar. Info Anncatrin: 070 44 16 848 och Håkan: 070 471 68 24

Tisdag 23 juli kl. 14.00
Håvning för familjer vid badplatsen i Kyllaj

Vi håller på ett par timmar. Tag med matsäck. Vi ska fånga och studera märlor, tångräkor, spigg och många andra djur. Anmäl och info Charlie: 070- 839 76 87.

Tisdag 30 juli kl. 10.00
Naturvandring i norra delen av naturreservatet Träskvidar

Samling vid Hellvi kyrka kl. 10. Vi tittar på skogsmark med inlandsraukar, hällmarker mm. Tag med matsäck. Ansvarig Charlie Wijnbladh: 070- 839 76 87.

Söndag 4 augusti kl. 10.00
Galgberget runt

Vi ser på natur och kultur på Galgberget, Kärleksstigen, Åhsbergska hagen, Flundreviken, Gustavsvik och norra Kyrkogården. Samling vid Galgen. Tag med matsäck i ryggsäck. Ledare Anders Lekander,tel 070 216 06 57

Lördag 17 augusti kl. 14.00
Strandvandring från Klase fiskeläge

Samling vid Sproge kyrka. Vi tittar bl a på växten Kotula. Tag med matsäck. Ansvarig Anncatrin: 070 44 16 848

Söndag 25 augusti kl. 10
Kustvandring längs nordvästra klintkusten

Vi går längs vandringsleden norrut. Samling vid Svarthäll i Ireviken. Vi avslutar vid Häftingsklint och åker i gemen- samma bilar tillbaka till Svarthäll. Tag med matsäck. AnmälantillSara:0702649110ellerCamilla:0705509034.

Lördag 31 augusti kl 14.00
Från aska till glas

Visning och information om glastillverkning. Samling vid glasblåseriet på Mellangatan 56 i Visby. Ansvarig Sanna: 070 795 75 55 och Anncatrin: 070 441 68 48. Det nns möjlighet att stanna kvar och prova på att blåsa själv för en kostnad mellan 390 - 590 kr - begränsat antal föranmälan krävs senast den 1 aug.

Hörsne Prästänge
Vi beslutar om slåtter och höbärgning med kort varsel. Det beror på vädret när det blir lämpligt. Någon gång under andra halvan av juli lär det bli. Vi vill gärna ha hjälp, så vill du bidra med din arbetsinsats, kontakta Anders Lekander: 070 216 06 57 för närmare besked.

Besök Lilla Karlsö - Öppet 20 maj – 15 augusti
Båten går dagligen från Klintehamn kl. 09.30. Åter i Klintehamn ca 15.30. Boka resa och eventuell övernattning: 0498 24 05 00. Guidad rundvandring ca 3 timmar. Tag med matsäck.