Program

Vi firar världsmiljödagen med en ut ykt till guckuskon
Söndagen den 5 juni kl 15.00
Samling vid Kalgateburgs parkeringsplats.
Ta med matsäck. Info: Anders Lekander tel 070-216 06 57

Lilla Karlsö för medlemmar
Söndag 19 juni kl. 09.30
Båt från Klintehamn kl 09.30, tillbaka ca kl 15.20
Samling 09.15
Subventionerat pris för medlemmar.
Medtag matsäck. Anmälan till Anncatrin, 070-441 68 48.

Vandring vid föreningens fastighet Nygårdsmyr
Tisdag 21 juni kl. 19.00
Vi ska bland annat titta på effekterna av den omfattade slåttern som gjordes i myren hösten 2021. Samling vid Kräklingbo kyrka
. Medtag fika. Ansvarig: Anders Lekander, 070-216 06 57.

Fjärilssafari med Håkan Elmqvist
Tisdag 5 juli kl. 10.00
Samling i Blåhäll, fiskeläge på skjutfältet. Åk in avfarten snett emot Tofta kyrka och följ vägvisningen.
Vi avslutar med ett besök i föreningens fastighet Smågårde naturskog.
Medtag fika. Info: Anncatrin, 070-441 68 48.

Vandring längs Snoderkanal tillsammans med Snoderåns vattenråd
Torsdag 14 juli kl. 18.00
Samling vid vattenstället i Sproge (väg 140 invid avfarten till Hemse).
Medtag fika. Info: Anncatrin, 070-441 68 48.

Höhantering i Hörsne Prästänge
Onsdag 27 juli och Torsdag 28 juli.
Båda dagar kl. 10.00
Växtligheten på ängsytorna kommer att slås runt den 25 juli. Sedan gäller det att höet torkas så fort som möjligt, för att kvaliteten ska bli bra. Då måste man räfsa igenom och vända höet några gånger. Ett roligt hantverk om man är många som delar på arbetet. Så kom och hjälp till så mycket du och hela familjen orkar. Upplev ett gammalt traditionellt hantverk. Ta med egen matsäck. Räfsor finns. Arbetet är väderberoende, så är vädret regnigt den aktuella veckan, kan slåttern och höhanteringen bli förskjutna i tiden. Ring gärna Anders Lekander, 070-216 06 57 vid tveksamhet.