Program våren 2018

Lördagen 3 februari kl. 10.00- ca 13.00
Familjeutflykt
Samling vid P-platsen vid Lojsta slott. Vi går en rundvandring och studerar naturen på vintern. Ta med matsäck. Programansvarig Anncatrin Hjernquist tel. 070-441 68 48.

Tisdagen 13 februari kl. 18.30
Hur är läget för småkrypen på Gotland?

Studiefrämjandets lokal på Mejerigatan 1 i Visby Information och diskussion i samarbete med Entomologiska föreningen. Hur är läget för våra småkryp? Vad kan man göra för att gynna dem?
Vi bjuder på ka.
Ansvarig: Anders Lekander tel. 21 88 91 eller 070-216 06 57.

OBS! Nyttdatum!
Söndag 11 mars kl 10.00
Fågelholksbygge

Barn och vuxna är välkomna att snickra ihop en holk till våra småfåglar.
Plats: Solberga slöjdsal.
Anmälan: Camilla Djurberg tel. 070-550 90 34.

17 mars Årsmöte
Plats: Församlingshuset (gamla skolan) i Sproge (strax söder om kyrkan).
Vi startar kl. 12 med en lunchsoppa.
För planeringen behöver vi förhandsanmälan om deltagande senast den 13 mars till
Anders Lekander, 0702 – 16 06 57 eller anders.lekander@gotlandskaninen.se.
Vill du ha årsmöteshandlingarna i förväg, kontakta Anders.
Efter mötet gör vi ett besök i föreningens närliggande fastighet Bosarve i Sproge.

OBS! Nyttdatum!
Lördagen 25 mars kl. 13.00-14.00
Visning av utställningen: Samla eller inte samla? – det är frågan

Plats : Fornsalen, Gotlands museum
Utställningen tar upp kulturhistoriska och naturhistoriska samlingar ur olika perspektiv, beskriver samlandets historia och olika syften.
Samling vid Fornsalens entre. Rabatterad entréavgift.
Förhandsanmälan till Sara Eliasson tel. 070-264 91 10.

Lördagen 7 april kl 13.00
Gammalt glas blir nytt!

Studiebesök på Visby Glasblåseri på Mellangatan 56. Det nns också en butik om man vill passa på att fynda. Föranmälan senast 1 april till Anncatrin tel. 070-44 16 848.

Lördagen 14 april
Klädbytardagen

Plats: Almedalsbiblioteket.
Inlämning av kläder 11.00-12.00 och byte 12.30-15.00. Info: Camilla Djurberg tel. 070-550 90 34.

Torsdagen 10 maj (röd dag)
Besök i vårt fågeltorn i Stockviken på Faludden

Samling vid p-platsen kl 10.00. Anncatrin tel. 070-44 16 84.

Lördagen 19 maj kl 10.00
Storsund

Vi besöker föreningens fastighet och skådar fågel från det renoverade fågeltornet. Ta gärna med kikare och matsäck. Samling vid P platsen.
För ev info ring Sten Wikström tel. 070-754 60 25.

Söndagen den 20 maj
Sveriges nya havsplan

Tillsammans med Naturskyddsföreningen riks och Birdlife ordnar vi en workshop för att försäkra oss om att så mycket som möjligt av den lokala kunskapen som nns bland våra medlemmar fångas upp och bidrar till att vi uppnår våra nationella och internationella mål gällande havet.
Plats: Lilla Karlsö
Samling i Klintehamn hamn vid Stora Karlsöbåten kl 09.00. Återkomst till Klintehamn kl. 15.30.
Enkel lunch ingår.
Föreningen bekostar resa och lunch.
Föranmälan och info: Anncatrin tel. 070-44 16 848.

Tisdagen 5 juni kl. 19.00- ca 21.00
Naturnatten

Vi rar världsmiljödagen med att göra en kvällsvandring i naturreservatet Kallgateburg och uppleva guckuskon i full blom. Kanske spinner nattskärran. Samling vid P-platsen vid Kallgateburg. Ta med matsäck.
Programansvarig: Sara Eliasson tel. 070-264 91 10.

Lördagen 9 juni
Medlemsut ykt till Lilla Karlsö

Samling i Klintehamn vid Stora Karlsöbåten kl. 09.00. Rundvandring på Lillön. Tag med matsäck. Återkomst till Klintehamn kl. 15.30.
Anmälan och info: Anncatrin tel. 070-44 16 848.