Program 2017

Naturskyddsföreningen Gotland bedriver en utåtriktad verksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar och till den gotländska allmänheten. Syftet är att sprida kunskaper om, och känsla för, den unika gotländska naturen. Ett annat syfte är att ha roligt (förstås).

Söndag 10 september kl. 10.00
Kustvandring i Östergarn
Kustvandring med start i Herrvik för vandring söderut mot Sysne 5-8 km beroende på väder och vind. Samling i Herrvik­ kl 10. Tag med fikakorg. Info och obligatorisk förhands­anmälan till Anders Lekander,­ 0702 - 16 06 57, senast 8 sept.

Söndag 20 augusti kl 10.
Fossilvandring vid Ireviken.
Vi letar fossil längs stenstranden söder om Ireviken. Samling vid P-platsen vid fiskeläget. Förhandsanmälan via sms till Sara Eliason 070-264 91 10.

Lördag 30 september kl. 10 - 14
Familjevandring i svampskogen i Stenkumla
Ta med svampkorg (ej plastpåse), kniv och gärna egen svamp som du är osäker på samt matsäck. Samling: Infotavla/P-plats c:a 1 km söder om kyrkan på vägen mot Eskelhem. Förhands­anmälan via sms till Charlie Wijnbladh: 070-839 76 87.

Söndag 1 oktoberr kl. 10 - 14
Familjevandring i svampskogen
Aktivitet som 23/9. Samling: Hellvi k:a. Förhands­anmälan via sms Charlie Wijnbladh:­ 070-839 76 87. Samarr. Hellvi Hbf.

Söndag 8 oktober kl 10.
Natursamlingar på Gotlands Museums Magasin Visborg.

Samling vid entréen, Vädursgatan 12-14, Visby.
Visning av bland annat Visby läroverks samlingar av fossil,­ fjärilar,­ fåglar och mycket mera. Obligatorisk förhands­anmälan via sms till Sara Eliason 070-264 91 10.