??

Program vår - sommar 2023

Vandring vid Hoburgen och Husrygg
Lördag 13 maj kl. 13.00
Vi träffas vid Hoburgen och vandrar stigen runt, avslutar med att titta på våradonisen. Medtag matsäck.
Info: Anncatrin: 070-441 68 48, Sara 070-400 80 43.

Internationella dagen för biologisk mångfald
Måndag 22 maj kl. 16.00 Södra hällarna
Vi firar dagen med mångfaldsfika på Södra hällarna i Visby.
Ta med kaffekorg och ditt finaste fossilfynd eller foto av fauna och flora från den biologiska mångfaldens Gotland. Vi hjälps åt med artbestämningar och delar med oss av våra upplevelser och mångfaldsmöten i naturen.
Vi träffas vid Träffpunkt Gotland, färjeleden, naturreservatets norra ingång. Gemensam promenad till lämpligt kaställe. Kommer du senare än klockan fyra och inte ser oss, så ring/smsa programansvariga för lokalisering. Ansvariga: Sara 070-400 80 43 och Anncatrin 070-441 68 48.

Vi besöker vårt fågeltorn i Storsund
Söndagen 28 maj kl. 11.00
Förutom fågelskådning så bjuder vandringen på många intressanta växter.
Samling vid reservatets P-plats. Medtag matsäck.
Info: Sten 070-754 60 25.

Naturnatten
Måndagen 5 juni kl 19.00-21.00
Vi rar världsmiljödagen med en kvällsut ykt till Hörsne Prästänge och fortsätter sedan till Lina myr.
Vi lyssnar på kvällsfågelsång. Medtag kvälls fika. Samling vid ängets P-plats kl 19.00. Kontakta Anders för eventuell samåkning och information om hur man tar sig till Hörsne Prästänge.
Ansvarig: Anders 070-216 06 57.

Medlemstur till vår ö: Lilla Karlsö
Lördagen 10 juni
Klintehamn kl 9.30 tillbaka ca kl 15.00.
Subventionerat pris för medlemmar. Medtag matsäck.
Begränsat antal, anmälan till Anncatrin 070-4416 848.

Fjärilssafari med Håkan Elmquist
Torsdagen 13 juli Vi åker in till Tofta skjutfält.
Samling kl 10.00 vid infarten mitt emot Suderbys.
Medtag matsäck. Information: Anncatrin 070-4416 848.

Småkryp i vattnet
Lördag 5 Augusti
Vi samlas vid Snoderåns mynning vid Borum i Sproge kl 10.00.
Vi håvar efter kryp i vattnet.
Information: Anncatrin 070-4416 848.

Besök vid Mullvalds
Lördagen den 19 Augusti
Samling vid Ardre kyrka kl 10.00
. Vi gör en ut ykt till det tidigare och det nya förslaget till reservat.
Medtag matsäck.
Information: Camilla 070-550 90 34 eller Anncatrin 070-4416 848.