??

Program vår - sommar 2023

OBS INSTÄLLT på grund av vattenbrist!
Småkryp i vattnet

Lördag 5 Augusti
Vi samlas vid Snoderåns mynning vid Borum i Sproge kl 10.00.
Vi håvar efter kryp i vattnet.
Information: Anncatrin 070-4416 848.

Besök vid Mullvalds
Lördagen den 19 Augusti
Samling vid Ardre kyrka kl 10.00
. Vi gör en ut ykt till det tidigare och det nya förslaget till reservat.
Medtag matsäck.
Information: Camilla 070-550 90 34 eller Anncatrin 070-4416 848.