Program våren - sommaren 2018

Maj - augusti; Besök Lilla Karlsö.
Båt från Klintehamn kl. 09.30 men ring och boka plats i förväg 0498-24 05 00.

Måndag 4 juni kl. 10.00
Naturvandring på Furillen

Samling vid första P-platsen efter bron. Vi följer i stort sett den markerade leden och upplever framför allt försommarens rika fågelliv och blomsterprakt under c:a 3 timmar. Ta med matsäck och kikare!
Ansvariga: Sven Blomqvist och Charlie Wijnbladh. Information Charlie 0708 397 687.

Lördag 9 juni kl. 09.00
Medlemsut ykt till Lilla Karlsö

Samling i Klintehamn vid Stora Karlsöbåten kl 9.00 Rundvandring på Lillön. Ta med matsäck, Återkomst till Klintehamn kl 15,30.
Anmälan och info: Anncatrin 070 44 16 848.

Tisdagen 12 juni kl 17.00
Vandring i Bosarve och Solsänget (Sproge)

Samling kl 17.00 vid Sproge kyrka. En kvällsvandring i en lövskog och ett vackert änge (naturreser. Bosarve lövskog). Medtag matsäck. Ansvarig: Anncatrin 070 4416 848

Midsommardagen lördag 23 juni kl 10 till c:a 13
Natur- och Kulturvandring i Hammarsänget

En fantastisk blomsterprakt i en miljö som människan påverkat sedan bronsåldern. Vilken historia berättar sten- strängarna, ”kämpagravarna” och träden och blommorna? Ta med matsäck! Ansvariga: Lotte Nygren 070 3699456 och Charlie Wijn- bladh 0708 397 687.

Tisdag 17 juli 14:00
Håvning i När

Familjer med barn är välkomna att håva ett par timmar. Vi kan fånga märlor, tångräkor, spiggar mm och göra egna akvarier och lära oss om det spännande livet under ytan. Vi kan också undersöka några skar fångade i trakten. Om du har, ta med håv, någon ljus hink eller bunke, gärna med lock och mellanmål/ ka! Lokalen beror på vinden. Därför är anmälan nödvändig per SMS till Charlie Wijnbladh, 070-839 76 87.

Onsdagen 25 juli kl. 10.00
Fjärilssafari på Södra Hällarna med Håkan Elmqvis
t
Samling kl 10.00 vid P-platsen söder om Leva/Kungs ladugård. Ta med ka.
Ansvarig: Anncatrin tel 070 44 16 848.

Söndagen 12 augusti kl. 13.00
Fjärilar på Mästermyr med Håkan Elmqvist

Samling vid Sproge kyrka kl 13. Vad har hänt efter röjningen? Ta med ka.
Ansvarig Anncatrin tel 070 44 16 848.

Lördag 18 augusti kl 14.00
Strandvandring från Klase i Sproge

Samling vid Sproge kyrka kl 14.00. Vi tittar bland annat på den relativt nyligen in yttade blomman Cotula. Ta med ka. Ansvarig: Anncatrin tel 070 44 16 848

Söndag 19 augusti kl 10-13
Via Viktoria!
Vi vandrar i Kronprinsessans fotspår, fast åt andra hållet.
Samling vid Svarthäll i Ireviken för 7-8 km vandring i Hall Hangvar-reservatet, med avslutning vid Verkmyr. Ta med matsäck!
Förhandsanmälan: Sms:a eller ring Sara Eliason 070-264 91 10.

Söndag 2 september kl 10.00 -13.00
Naturbetesmarker på Hejnumhällar

Samling vid Hejnum bygdegård. För ca 15 år sedan började stora områden på Hejnumhällar att röjas och stängslas av lantbrukarna för en återupptagen betesdrift. Hur har det gått med denna naturvårdsinsats? Vi vandrar över alvarmarker, skog och våtmarker för att se hur det ser ut idag och hur naturen har utvecklats. Förhandsanmälan: Sms:a eller ring Sara Eliason 070-264 91 10.

Hörsne Prästänge
I år beslutar vi om slåtter och höbärgning i Hörsne Prästänge med kort varsel. Det beror på väder när det blir optimalt. Vi vill gärna ha hjälp, så vill du bidra med din arbetsinsats, kontakta Anders Lekander, tel. 070-216 06 57 för att få reda på datum för slåtter och höbärgning.