Program 2017

Naturskyddsföreningen Gotland bedriver en utåtriktad verksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar och till den gotländska allmänheten. Syftet är att sprida kunskaper om, och känsla för, den unika gotländska naturen. Ett annat syfte är att ha roligt (förstås).

Lördag 6 maj kl. 10-14
Fagning i Hörsne Prästänge. Lite av en reservdag om fagningen gått i stöpet tidigare. Kanske kan vi elda fagningshögarna som räfsats ihop innan? Annars gör vi något annat. Det finns alltid något att dona med i vårt fina änge när naturen är som vackrast och halsbandsflugsnapparen kanske hunnit fram. Ta med egen matsäck. Frågor besvaras av Anders Lekander, tel. 0498-21 88 91.

Söndag 21 maj kl 15
Fågelskådning i Stockvike. Den biologiska mång­faldens dag firar vi med skådning från vårt ny­restaurerade fågeltorn­ i Stockvike, på vägen dit ser vi också en del orkidéer. (Botaniska föreningen har en utflykt samma dag på fm i Vamlingbo naturrum, det passar bra att fortsätta med oss). Sten Wikström tel. 070-754 60 25 och Anncatrin Hjernquist tel 070-441 68 48.

Torsdagen (röd) 25 maj kl 09.30 - 15.30
Resa till Lilla Karlsö där vi vandrar en guidad runda runt ön och skådar på växter, fåglar och fossil. Föreningen betalar­ halva biljettpriset. Föranmälan krävs då platserna är begränsade. Medtag matsäck. Anncatrin Hjernquist tel 070 441 68 48 eller 0498485248@telia.com.

Måndag 5 juni kl. 20 - 22
Naturnatten
Världsmiljödagen firar vi som vanligt med Naturnatten (arangemang inom Naturskyddsföreningen i hela landet). Samling: P-platsen vid Lummelunda bruk. Här har vi chans att höra fågelsång och att få se fladdermöss. Vi grillar­ på stranden, så ta med något att grilla.
Info: Rickard och Ann-Christin Bernström: 0707-42 36 30.

Tisdag 6 juni kl. 10.00
Guckusko. Vi firar nationaldagen med en vandring med Sara Eliason till guckuskon i Hejnum. Samling vid P-plats­ i Kallgateburgs naturreservat­. Stövlar­ rekommenderas­ liksom fikakorg.­ Info Sara Eliason:­ 070-264 91 10.

Torsdagen 6 juli kl. 12 - 14
Äggplundring ett artskyddsbrott

Naturskyddsföreningens aktivitet på Almedalsveckan
Thomas Birkö och Jan-Eric Hägerroth (årets natur­pristagare) berättar om gotländska­ ägg som hittades i den stora äggsamlar­härvan. Lokal på Campus Gotland E30: Huvudentré - upp för trappan och ”över” restaurangen mot biblioteket.

Lördagen den 15 juli kl. 14.00
Biologisk mångfald i Hörsne Prästänge.
Vi ser på den vackra blomningen innan slåttern och studerar de småkryp som döljer sig i änget. Info: Anders Lekander: 0702 – 16 06 57. Samarr. Gotlands Entomologiska Förening.

Slåtter och höbärgning i Hörsne Prästänge
Hjälp till med slåttern i föreningens eget änge! Arbetet sker under andra halva av juli.
Info: Anders Lekander: 0702 – 16 06 57 för information om vilka dagar som blir aktuella för detta som är väderberoende.

Tisdag 18 juli kl. 14.00
Håvning i När
Barnfamiljer välkomna att håva. Vi undersöker också några fiskar fångade i trakten. Tag gärna med håv, ljus hink, gärna med lock och mellanmål/fika! Lokalen beror på vinden. Anmälan per SMS till Charlie Wijnbladh: 070-839 76 87. Samarr. När Sockenförening.

Lördag 29 juli kl. 11.00
Fjärilsvandring med Håkan Elmquist

Samling vid Södra Hällarnas p-plats. Tag med matsäck.
Info: Annactrin Hjernquist: 070-441 68 48.

Tisdag 1 augusti kl. 14.00
Håvning i Kyllaj
Aktiviteter som vid Håvning i När 18 juli.
Info: Charlie Wijnbladh: 070-839 76 87 Samarr. Hellvi Hbf.

Torsdag 3 augusti kl. 14.00
Håvning i Nisseviken (Badplatsen)
Aktiviteter som vid Håvning i När. Förhands­anmälan via sms till Charlie Wijnbladh, 070-839 76 87. Samarr. Nisse­vikens Stug- och Vägförening.

Söndag 10 september kl. 10.00
Kustvandring i Östergarn
Kustvandring med start i Herrvik för vandring söderut mot Sysne 5-8 km beroende på väder och vind. Samling i Herrvik­ kl 10. Tag med fikakorg. Info och obligatorisk förhands­anmälan till Anders Lekander,­ 0702 - 16 06 57, senast 8 sept.

Söndag 20 augusti kl 10.
Fossilvandring vid Ireviken.
Vi letar fossil längs stenstranden söder om Ireviken. Samling vid P-platsen vid fiskeläget. Förhandsanmälan via sms till Sara Eliason 070-264 91 10.

Lördag 23 september kl. 10 - 14
Familjevandring i svampskogen
Ta med svampkorg (ej plastpåse), kniv och gärna egen svamp som du är osäker på samt matsäck. Samling: Infotavla/P-plats c:a 1 km söder om kyrkan på vägen mot Eskelhem. Förhands­anmälan via sms till Charlie Wijnbladh: 070-839 76 87.

Söndag 24 september kl. 10 - 14
Familjevandring i svampskogen
Aktivitet som 23/9. Samling: Hellvi k:a. Förhands­anmälan via sms Charlie Wijnbladh:­ 070-839 76 87. Samarr. Hellvi Hbf.

Söndag 8 oktober kl 10.
Natursamlingar på Gotlands Museums Magasin Visborg.

Samling vid entréen, Vädursgatan 12-14, Visby.
Visning av bland annat Visby läroverks samlingar av fossil,­ fjärilar,­ fåglar och mycket mera. Obligatorisk förhands­anmälan via sms till Sara Eliason 070-264 91 10.