Välkommen till Naturskyddsföreningen Gotland som är en krets och ett länsförbund av Naturskyddsföreningen. På andra länkar ovan kan du hitta info om aktiviteter, vår tidning och hur du kontaktar styrelsen.

 

 

OBS Nytt bankgiro. Föreningen har bytt från plusgiro till bankgiro. Nytt nummer är 5669-9713

 


Lilla Karlsö

Trafik 3 juli -13 augusti dagligen kl 09.30 från Klintehamn
Även 20 maj - 18 augusti

Kontakta Stora Karlsöbokningen


Ny skrift om djur- och växtlivet på Lilla Karlsö.
Säljs i karlsöbokningen i Klintehamn eller hos Naturskyddsföreningen.

 


Ung havsörn på Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanlig syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.