Välkommen till Naturskyddsföreningen Gotland som är en krets och ett länsförbund av Naturskyddsföreningen. På andra länkar ovan kan du hitta info om aktiviteter, vår tidning och hur du kontaktar styrelsen.

 

 


Besök Lilla Karlsö

Trafiken startar 19 maj 2020. Dagliga turer kl 09.30 med hemfärd ca 15.15. Obs båten avgår 09.30 så var där en stund före för att lösa biljett.

Dagliga turer 19 maj - 16 augusti

Boka hos Stora Karlsöbokningen
0498-24 05 00
eller boka@storakarlso.se


Ny skrift om djur- och växtlivet på Lilla Karlsö.
Säljs i karlsöbokningen i Klintehamn eller hos Naturskyddsföreningen.

 


Ung havsörn på Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanlig syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.