Välkommen till Naturskyddsföreningen Gotland som är en krets och ett länsförbund av Naturskyddsföreningen. På andra länkar ovan kan du hitta info om aktiviteter, vår tidning och hur du kontaktar styrelsen.

 

 


Tranor på Mästermyr

 


Ung havsörn på Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanlig syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.