Tidningen Natur på Gotland

tidning

Natur på Gotland är vår föreningstidning. Den började ges ut 1985 och utkommer numera med fyra nummer per år. Två av dessa nummer är tjocka och fullmatade med intressanta artiklar som berör den gotländska naturen och miljön. Två nummer är lite tunnare och innehåller programutbud och föreningsintern information som kallelse till årsmöte och verksamhetsberättelse. Tidningen är viktig för att sprida information till föreningens medlemmar, för att dokumentera den gotländska naturen och miljön och för att sprida föreningens budskap. Gamla nummer kan köpas.

Vår tidskrift produceras helt ideellt och kommer ut med fyra nummer per år. Som medlem i GNF får den gratis men den kan också köpas. Tidningarna på bild är oftast på 40 sidor Är du medlem i någon annan krets, eller inte medlem alls, men vill ha vår tidning kan du prenumerera. Betala 150:- till vårt plusgiro: 18 67 55-5 och uppge namn och adress.

Det finns ett register till artiklar i tidningen som du kan ladda ner här.

RÄTTELSE:
I Natur på Gotland 2012 nr gick det lite för fort vid bildbyten; Rätt info ska vara sid 4 första bild i 2:a raden småtärna med tångräka. Sid 4 höga bilden havstrutar. Sid 21 nedre bilderna lärkfalk 2K och tornfalk 2K hona.

Ringmärkning Lilla Karlsö
Ledare
Vindkraft
Sälskador