Om oss

Naturskyddsföreningen Gotland är en krets och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Föreningen arbetar för att skydda naturen och miljön. Vi gör det genom att utbilda, granska, delta i debatten, påverka och bilda opinion. Genom att bedriva allmänna exkursioner, förläsningar, debatter och andra programpunkter bidrar vi också till att få ut budskapet om ett hållbart samhälle och ett stark naturskydd.

Vi producerar också en tidskrift, Natur på Gotland.

Allt arbete sker ideellt och om du också vill vara med i arbetet att bevara och skydda miljön och naturen så att nästa generation också kan njuta av ett magiskt Gotland, engagera dig och bli medlem. Glöm inte att meddela att du vill vara med i gotlandskretsen.

Styrelsen

Anncatrin Hjernquist, ordf.
tel: 48 52 48, mobil: 070-441 68 48

Skicka epost till styrelsen: styrelsen[at]naturskyddsforeningengotland.se